? 4 ทักษะ ช่วย HR ยุค 5G ?

adminothers

? 4 ทักษะ ช่วย HR ยุค 5G ?

ต่อไป HR ในยุค 5G จะมีแค่ความรู้ที่เรียนมาคงไม่ได้แล้ว 4 ข้อต่อไปนี้ คือทักษะที่ HR ในยุคใหม่ควรมีไว้นะจ๊ะ

? 1.HR ยุค 5G ต้องมีปฏิภาณทางธุรกิจ
ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินธุรกิจขององค์กร และต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

? 2.HR ยุค 5G ต้องขายของให้เป็น

? 3.HR ยุค 5G ต้องพร้อมปรับตัว
เพราะโลกเรามันหมุนเร็วและเปลี่ยนแปลงทุกวัน HR จึงต้องมีทักษะในการปรับตัวให้ไวและสร้างความคล่องตัวให้ได้มากที่สุด

⭕️ 4.HR ยุค 5G ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันยุค
เพื่อแสวงหาความต้องการของบุคลากร ต้องอ่านข้อมูล และแปลความหมายได้อย่างถูกต้องและครบสมบูรณ์

Original by “well-wisher”