?4 บุคลิกภาพ ที่จะทำให้คนรักให้เกียรติเรา?

adminothers

?4 บุคลิกภาพ ที่จะทำให้คนรักให้เกียรติเรา?

?️ 1. แววตา
การแสดงออกผ่านแววตาจะชวนให้คนที่เรารักให้เกียรติเราหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการสะท้อนอะไรออกไป

? 2.ท่าทาง
ท่าทางแบบไหนที่เราแสดงออกไป ชี้หน้า, กอดอกหรือเปล่า บางทีเราข่มเขาก่อน หรือยอมเป็นเหยื่อของเขา ยอมให้เขาทำอะไรก็ได้เพียงเพราะว่ากลัวจะเสียเขาไป

? 3. น้ำเสียง
ควรใช้น้ำเสียที่อ่อนโยนไม่ตะเบง ตะโกน และไม่พูดด้วยอารมณ์

? 4. ภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ภายนอกมาจากInnerภายใน ภายในของเราเป็นอย่างไรเราจะส่งออกแบบนั้น

  • การดูแลตัวเองให้เกียรติอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย
  • รู้จักขอบเขตของตัวเอง
  • Inner ต้องมาจากข้างใน เคารพความแตกต่างของผู้อื่นแต่เราต้องรู้จักบอกความรู้สึกของเราด้วย

Original by “well-wisher”