?4 ข้อห้าม ที่ผู้ให้บริการทางการเงินห้ามทำ!?

adminothers

?4 ข้อห้าม ที่ผู้ให้บริการทางการเงินห้ามทำ!?

❌1.ห้ามหลอก
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ไม่ใช่ เงินฝาก

?2.ห้ามบังคับ
จะขอสินเชื่อบ้าน ไม่ต้อง ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA)

?3.ห้ามรบกวน
ห้ามโทรตื๊อทำบัตรเครดิต โทรตื๊อขายของ

?4.ห้ามเอาเปรียบ
ห้ามเก็บค่าธรรมเนียม ทวงถามหนี้

ห้ามทำทั้ง4 ข้อนี้ = ผิดกฎหมาย!

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย