?4 เทคนิค เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว ?

adminothers

?4 เทคนิค เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว ?

? 1.แยกบัญชี
จดบัญชี รายรับ-รายจ่าย ส่วนตัว แยกบัญชีของร้านค้าเพราะเวลาเกิดปัญหาเงินหายจะได้รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

?2.สร้างหนี้ให้น้อยที่สุด
หากสงสัยว่าธุรกิจที่ทำอยู่จะไปรอดมั้ยควรเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ หรือใช้เงินลงทุนน้อย ๆ เพื่อทดลองก่อน แล้วค่อยขยายงานแบบค่อยเป็นค่อยไป แม้วิธีการเติบโตจากกำไรจะช้า แต่มั่นคงกว่าแน่นอน

?3.ควรมีเงินสำรองฉุกเฉิน
หากขายของได้เงินมา 100% แล้วนำไปลงทุนต่อทั้ง 100% โดยไม่เก็บเงินไว้เลย หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจะทำให้ลำบากได้

? 4.ควรเก็บเงินฉุกเฉินไว้ที่มีความเสี่ยงต่ำ
หากกิจการไปได้ไม่สวยไม่มีลูกค้าเลย จะต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อยื้อเวลาร้านให้ดำเนินได้ต่อไป ดังนั้นจึงควรมีเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น

Original by well-wisher