? 4 วิธี เรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เราเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?

adminothers

? 4 วิธี เรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เราเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?

? 1. กฎ 5 ชั่วโมง
กฎ 5 ชั่วโมง คือ การใช้เวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 1 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (deliberate learning) โดยปราศจากสิ่งรบกวนต่าง ๆ เพื่อจะได้พัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ และการเรียนรู้ที่ว่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ คุณจึงควรนำวิธีการที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มาผสมผสานกันเพื่อให้มีประสบการณ์รอบด้าน

? 2. Active Learning
Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำกรณีศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมที่นำมาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการ คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

? 3. จัดลำดับความสำคัญของกฎ 80 : 20
กฎ 80:20 หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กฎพาเรโต” (Pareto principle) หมายถึง 80 % ของผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นมาจากตัวแปร 20 % หรือ การกระทำด้วยแรงเพียงน้อยนิด 20 % แต่ได้ผลมากถึง 80 %

? 4.ค้นหาแรงบันดาลใจ
เชื่อว่าเมื่อถามถึง “อะไรคือแรงบันดาลใจในชีวิตของคุณ” หลาย ๆ คน คงต้องใช้ระยะเวลาในการครุ่นคิดอยู่สักครู่หนึ่ง แต่ในขณะเดียวกัน บางคน ก็สามารถตอบออกมาได้เลย ราวกับว่าได้เตรียมคำตอบนั้นไว้พร้อมอยู่แล้ว ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ต้องพบเจอกับ ความสุข ความทุกข์ ปัญหา ความผิดหวัง ความรู้สึกเสียใจ ดีใจ และอีกหลากหลายอารมณ์ ในขณะที่บางคนรู้สึกดีใจและมีความสุขมาก จนอยากจะป่าวประกาศให้โลกรู้ บางคนอาจกำลังรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง และกำลังจะละทิ้งความฝันและความตั้งใจของตนเองเอาไว้ โดยไม่เลือกที่จะเดินต่อไป เพื่อพบกับความสำเร็จของตนเองที่รออยู่ที่ปลายทาง เพราะเหตุนี้ แรงบันดาลใจ จึงเปรียบเสมือน “แสงไฟ” ที่ทำให้เรายังอยากก้าวเดินต่อไปถึงจุดนั้น แม้จะต้องผ่านความยากลำบากอีกเพียงใด เราก็อยากที่จะก้าวไปให้ถึง

Original by “well-wisher”