⁉️ 4 คำเปลี่ยนชีวิต ⁉️
คำถาม ❓สำคัญกว่า คำตอบ ❗️

adminothers

⁉️ 4 คำเปลี่ยนชีวิต ⁉️
คำถาม ❓สำคัญกว่า คำตอบ ❗️

⏰1. เ ว ล า

คำถามสำคัญที่เกี่ยวกับเวลาคือ “ตอนนี้”

  • ตอนนี้เกิดอะไรขึ้น?
    “ตอนนี้สิ่งที่ตัวเองดีที่สุดคืออะไร”
    “สำหรับปัญหานี้ สิ่งที่เราทำได้ต้องรีบทำในตอนนี้คืออะไร”
    การเอาใจใส่กับ “ตอนนี้” จะช่วยให้เรามีทักษะในการสังเกตเพิ่มมากขึ้น และคิดหาแผนการรับมือกับปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

?2. เ ป้ า ห ม า ย – จุ ด มุ่ ง ห ม า ย

คำถามสำคัญที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายคือ “อยากทำอะไร”ในชีวิตประจำวัน
มีหลายสิ่งที่เราต้องทำซึ่งไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายของตัวเอง ถ้าเราแบ่งเวลาไม่กี่นาทีในแต่ละวันมาทำสิ่งที่คิดว่า “เป็นเรื่องเดียวที่อยากทำ” อย่างสม่ำเสมอ เราก็จะรักษาความเป็นตัวเองเอาไว้ได้
“สิ่งที่เราอยากทำมากที่สุดคืออะไร” การทำสิ่งต่าง ๆ พร้อมกับถามจุดมุ่งหมายไปด้วยจะช่วยให้ตัวเราและคนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน การถามจุดมุ่งหมายจึงเปรียบเสมือนการใช้เข็มทิศนำทางนั่นเอง

? 3. วิ ธี ก า ร

ตอนที่เกิดปัญหาบางครั้งเราอาจรู้สึกตื่นตระหนกและไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดี แต่ถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างสถานการณ์ก็รังแต่จะยิ่งเลวร้าย
ในกรณีนี้คำถามสำคัญคือ “ควรทำอย่างไร” หรือ”ต้องทำยังไง” อย่ามัวแต่ตกตะลึงกับสถานการณ์ตรงหน้า สิ่งที่เราควรทำคือตั้งคำถามแบบนี้ “ควรทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้” “ต้องทำยังไงถึงจะโน้มน้าวใจแต่ละคนได้สำเร็จ” “ควรทำอย่างไรจึงจะเพิ่มความแม่นยำได้” วิธีการนั้นมีอยู่นับไม่ถ้วน เมื่อเราค้นเจอวิธีการที่สามารถทำได้ก็ควรลองทำในทันที
ถ้าไปได้สวยก็ทำต่อไป แต่ถ้าไม่ราบรื่นก็ให้คิดคำถามใหม่ การทำแบบนี้ช้ำไปซ้ำมา จะช่วยให้แก้ปัญหาได้สำเร็จ

?4. สั ก นิ ด

คำถามสำคัญนี้จะช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ปัจจุบันไปอย่างมากจนเราต้องรู้สึกประหลาดใจ เช่น.. “ต้องทำยังไงความสัมพันธ์กับคนคนนั้นถึงจะดีขึ้นอีก สักนิด” “ต้องทำยังไงถึงจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกสักนิด”
ในโลกนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง เราแค่ลงมือทำสิ่งที่ทำได้แค่ “สักนิด” เปลี่ยนสักนิดวันละ 1 องศา จะขยับเข้าใกล้เป้าหมายไปอีกขั้น

เครดิต : พลังแห่งการตั้งคำถาม