🏮4 แนวคิดสร้างความมั่งคั่งสไตล์ญี่ปุ่น ด้วยวิถี IKIGAI กับ 4 องค์ประกอบง่าย ๆ ที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุข🏮

adminothers

🏮4 แนวคิดสร้างความมั่งคั่งสไตล์ญี่ปุ่น ด้วยวิถี IKIGAI กับ 4 องค์ประกอบง่าย ๆ ที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุข🏮

🥽生き甲斐🦯

IKIGAI💊
🔸Passion – สิ่งที่คุณรัก
🔸Profession – สิ่งที่คุณทำได้ดี
🔸Mission – สิ่งที่โลกต้องการ
🔸Vacation – สิ่งที่คุณอุทิศตนให้

บุคลิกนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ

🔅มีเป้าหมาย
ในการสร้างความมั่งคั่งที่ชัดเจน

🔅หมั่นศึกษา
เรื่องการลงทุนเป็นอยางมาก

🔅สำรวจตัวเอง
จนพบว่าเชี่ยวชาญในเรื่องไหน

🔅ลงมือทำจริง
เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ

ไม่ว่าจะทำอะไรให้สำเร็จ คุณก็ต้องเต็มที่กับมัน ลองหาความหมายของชีวิตในการลงทุนขอตัวเองให้เจอ ..เชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในการสร้างความมั่งคั่งได้

บทความโดย : TarKawin