?4 แนวคิดสร้างความมั่งคั่งสไตล์ญี่ปุ่น ด้วยวิถี IKIGAI กับ 4 องค์ประกอบง่าย ๆ ที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุข?

adminothers

?4 แนวคิดสร้างความมั่งคั่งสไตล์ญี่ปุ่น ด้วยวิถี IKIGAI กับ 4 องค์ประกอบง่าย ๆ ที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุข?

?生き甲斐?

IKIGAI?
?Passion – สิ่งที่คุณรัก
?Profession – สิ่งที่คุณทำได้ดี
?Mission – สิ่งที่โลกต้องการ
?Vacation – สิ่งที่คุณอุทิศตนให้

บุคลิกนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ

?มีเป้าหมาย
ในการสร้างความมั่งคั่งที่ชัดเจน

?หมั่นศึกษา
เรื่องการลงทุนเป็นอยางมาก

?สำรวจตัวเอง
จนพบว่าเชี่ยวชาญในเรื่องไหน

?ลงมือทำจริง
เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ

ไม่ว่าจะทำอะไรให้สำเร็จ คุณก็ต้องเต็มที่กับมัน ลองหาความหมายของชีวิตในการลงทุนขอตัวเองให้เจอ ..เชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในการสร้างความมั่งคั่งได้

บทความโดย : TarKawin