5 แบบวิธีคิด เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตประจำวัน

adminothers

5 แบบวิธีคิด เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตประจำวัน

 1. ง่ายเข้าไว้
  เอาแบบที่อธิบายให้เด็ก 7 ขวบจะเข้าใจได้ แบบนี้ผู้ใหญ่ก็เข้าใจได้แน่นอนค่ะ
 2. เรียงลำดับการคิด
  การคิดลำดับที่หนึ่ง สอง สาม.. ควรทำสิ่งใดก่อน-หลัง
 3. คิดถึงความน่าจะเป็น
  ประมวลผลตามความเป็นจริง หากเราทำเช่นนี้แล้วจะเกิดผลอะไรต่อจากนี้
 4. การผกผัน
  จากข้อที่แล้ว หากความน่าจะเป็นนั้นเกิดผลที่กลับกัน เราจึงควรหาวิธีหลีกเลี่ยงไว้ด้วย ..หากคิดได้แบบนี้แสดงว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว
 5. ลิมิตความสามารถ
  แนวคิดนี้เกี่ยวกับความเข้าใจและการยอมรับความชำนาญและข้อจำกัดของตัวเอง พยายามใช้ความสามารถกับเรื่องที่เราถนัด ในขณะเดียวกันเรื่อง
  ที่เราไม่ถนัดแก้ไขนั้นเราก็สามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยญชาญคนอื่นได้

Original by “well-wisher”