? 5 หลักการคิด..ให้ชีวิตมีคุณค่า ?

adminothers

? 5 หลักการคิด..ให้ชีวิตมีคุณค่า ?

? 1. ฟัง ให้ชัดก่อนจะพูด
เพราะเราเอามันกลับมาไม่ได้

? 2. คิด ให้ดีก่อนจะเขียน
เพราะมันคือความจริงที่มัดเราไว้

? 3. หา ให้พอก่อนจะใช้
เพราะเงินในอนาคตคือสิ่งที่แตะต้องแล้วอันตราย

? 4. พยายาม ให้มากก่อนจะเลิก
เพราะเราจะได้ไม่ผิดหวังกับตัวเอง

✌️ 5. ใช้ชีวิต ให้เต็มที่ก่อนจะตาย
เพราะกว่าจะเป็นคนได้มันไม่ง่ายเลย

Original by well-wisher