?‍?5 อาชญากรรม ที่มากับเทคโนโลยี?‍?

adminothers

?‍?5 อาชญากรรม ที่มากับเทคโนโลยี?‍?

?️1.การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
?การเอารูปภาพอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การ ก็อปรูปสินค้าของคนอื่นมาใช้ขายสินค้าตัวเอง

?‍?2. การหมิ่นประมาทออนไลน์
?การโพสต์ด่าผู้อื่น
?การโพสต์ประจานผู้อื่น

?‍⚖️3. ฉ้อโกงออนไลน์
?การซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับของ
?สั่งสินค้าอีกอย่าง ได้อีกอย่าง
?หลอกลงทุนดิจิตอล

?4.เครือข่ายการค้ามนุษย์และค้าประเวณีในรูปแบบต่าง ๆ
?การค้าประเวณีเด็กต่ำกว่า 18 ปี
?บังคับฝืนใจรวมถึงการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเด็ก

?‍?5. เครือข่ายแก๊งอาชญากรในรูปแบบต่าง ๆ
?เครือข่ายหลอกให้รัก (Romance Scam)
?เครือข่ายปลอมอีเมลหลอกโอนเงิน (Business E-mail Compromise)
?แก๊ง call center เป็นต้น

เครดิต : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์