🧑‍💻5 อาชญากรรม ที่มากับเทคโนโลยี🧑‍💻

adminothers

🧑‍💻5 อาชญากรรม ที่มากับเทคโนโลยี🧑‍💻

🕵️1.การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
🔹การเอารูปภาพอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การ ก็อปรูปสินค้าของคนอื่นมาใช้ขายสินค้าตัวเอง

🧑‍🎤2. การหมิ่นประมาทออนไลน์
🔹การโพสต์ด่าผู้อื่น
🔹การโพสต์ประจานผู้อื่น

🧑‍⚖️3. ฉ้อโกงออนไลน์
🔹การซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับของ
🔹สั่งสินค้าอีกอย่าง ได้อีกอย่าง
🔹หลอกลงทุนดิจิตอล

👳4.เครือข่ายการค้ามนุษย์และค้าประเวณีในรูปแบบต่าง ๆ
🔹การค้าประเวณีเด็กต่ำกว่า 18 ปี
🔹บังคับฝืนใจรวมถึงการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเด็ก

🧑‍🏭5. เครือข่ายแก๊งอาชญากรในรูปแบบต่าง ๆ
🔹เครือข่ายหลอกให้รัก (Romance Scam)
🔹เครือข่ายปลอมอีเมลหลอกโอนเงิน (Business E-mail Compromise)
🔹แก๊ง call center เป็นต้น

เครดิต : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์