? 5 วิธีคิด ลิขิตชีวิตเองได้ พลิกชีวิตให้รวย ?

adminothers

? 5 วิธีคิด ลิขิตชีวิตเองได้ พลิกชีวิตให้รวย ?

? 1. ทุกคนสามารถทำได้ทุกอย่างหาก “ตั้งใจจริง”

? 2. คนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้ ก็เริ่มต้นจาก “ไม่มี” แต่เปลี่ยนให้เป็น “มี”

? 3. ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ใช้จ่ายให้เหมาะสม ไม่นิยมจนเกินตัว เพราะการใช้จ่ายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคต

? 4. ชื่นชมคนรอบตัว อย่าอิจฉาคนที่รวยกว่า ควรจะชื่นชมเป็นแนวทางให้เราประสบความสำเร็จแบบเค้า

? 5. มีปัญญาสร้างรายได้ การลงมือทำด้วยตัวเอง นั่นคือ เราเป็นคนสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเอง เห็นโอกาสรวยแน่นอน

Original by well-wisher