? ถ้าอยากลาออกจากงาน ..ลองทบทวน 5 เรื่อง นี้ก่อน! ?

adminothers

? ถ้าอยากลาออกจากงาน ..ลองทบทวน 5 เรื่อง นี้ก่อน! ?

? 1. อาจมีโอกาสเติบโตในองค์กร
การไม่เปลี่ยนงานไม่ได้หมายความว่าจะไม่เติบโต หรือไม่พัฒนา องค์กรส่วนใหญ่มักมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนอยู่เสมอ อาจเป็นผลดีกับเราเพราะไม่ต้องเหนื่อยปรับตัวหรือเริ่มต้นงานที่ใหม่

? 2. อาจได้ย้ายทีม
หรือย้ายหน่วยงานภายในองค์กร ลองสำรวจดูว่ามีงานอื่นในองค์กรที่สนใจและอยากลองทำไหม คุยกับหัวหน้าหรือ HR เผื่อฟลุ๊ก ๆ

? 3. อาจมีโอกาสได้ทำงานกับทีมอื่น ๆ ที่หลากหลายขึ้น
เมื่อองค์กรมอบหมายงานที่หลากหลายมากขึ้นก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ แถมยังได้พบเจอเพื่อนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น

? 4. เผื่อพนักงานที่เป็นพิษจะออกจากองค์กรไป
คนที่เราร่วมงานด้วยมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไป เมื่อคนที่คอยสร้างปัญหาลาออกบรรยากาศในการทำงานก็น่าจะดีขึ้น

? 5. เสียงของเราอาจมีความสำคัญ
ที่ผ่านมาเราอาจจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นน้อยเกินไป หากเปลี่ยนมุมมองใหม่ คิดยังไงก็นำเสนออย่างนั้น เมื่อเริ่มรู้สึกว่าความคิดเห็นของตัวเองมีคุณค่าอนาคตเราก็อาจจะสดใสขึ้น

ที่มา : FTPI PRODUCTIVITY KNOWLEDGE บทความเรื่อง เหตุผลอะไร จึงควรทำงานที่เดิมต่อไป
โดย อกิวฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการ สลิงชอท กรีป