? นอนหลับได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักสำคัญ 5 ข้อ ?

adminothers

? นอนหลับได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักสำคัญ 5 ข้อ ?

? 1.หลีกเลี่ยงการงีบหลับในช่วงกลางวัน เพื่อให้ร่างกายสะสมความง่วงมากเพียงพอ เมื่อถึงเวลานอนจะช่วยให้สามารถเข้านอนได้ง่ายขึ้น

? 2.ฝึกเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอ ไม่เว้นวันหยุด

? 3.หลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือดูโทรทัศน์ก่อนนอน เพราะแสงจากจอจะกระตุ้นให้สมองตื่นตัวได้

? 4.ผ่อนคลายจิตใจ ประมาณ 60 นาทีก่อนการเข้านอนในทุก ๆ วัน จะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานลดลง ช่วยให้คุณเข้าสู่การนอนได้ดีขึ้น

? 5.ปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้สะอาด มืด เงียบ และปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสม ไม่ร้อน หรือเย็นมากเกินไป

? การนอน เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะได้เยียวยาตนเองและเพิ่มพลังชีวิต เมื่อใดที่ร่างกายนอนหลับไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้เกิดโรคและปัญหาสุขภาพตามมา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

ที่มา : พญ,ปุณฑริก ศรีสวาท
ศูนย์นิทราเวช