? 5 วิธี ดูแลสมองให้แข็งแรง ?

adminothers

? 5 วิธี ดูแลสมองให้แข็งแรง ?

? 1. พักผ่อนให้เพียงพอ
การพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการทำงานของสมองทั้งในด้านการใช้ความคิดและการตื่นตัวของสมอง

? 2. ฝึกสมอง
การใช้สมองในการวิเคราะห์ก็ถือเป็นการดูแลสมองอย่างดี

?3. จัดการความเครียด
สมองเราทำงานได้ดี ขณะที่เรามีความสุข พยายามลดภาวะความเครียด ผ่อนคลายด้วยการทำสมาธิหรือไปเที่ยวพักผ่อน

? 4. โภชนาการ
ดูแลให้ร่างกายได้รับสารอาหารทั้ง 5 หมู่และทานอาหารเช้าทุกวัน เพราะอาหารเช้า จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานของสมอง

? 5. ออกกำลังกาย
การออกกำลังกายมีส่วนในการทำงานของสมองส่วนหน้า

Credit : WHITE SOCIAL