💁5 วิธีฝึกตนให้เป็นคนคิดสร้างสรรค์💁

adminothers

💁5 วิธีฝึกตนให้เป็นคนคิดสร้างสรรค์💁

🙋1. กล้าคิดต่าง
อย่าคิดว่าอะไรเป็นไปไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลงมือ

🙇2. คิดมุมกลับ ปรับมุมมอง
หาสิ่งใหม่ ๆ ให้ตัวเอง

🙅3. เรียนรู้จากความล้มเหลว
พัฒนาตนต่อไปในอนาคต

🤷4. สังเกตคนอื่น
สื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ ๆ

🙎5. หมั่นตั้งคำถามกับตัวเอง
WHAT, WHY, HOW, IF
ฝึกเป็นคนใช้ความคิด

Original by well-wisher