?5 วิธีฝึกตนให้เป็นคนคิดสร้างสรรค์?

adminothers

?5 วิธีฝึกตนให้เป็นคนคิดสร้างสรรค์?

?1. กล้าคิดต่าง
อย่าคิดว่าอะไรเป็นไปไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลงมือ

?2. คิดมุมกลับ ปรับมุมมอง
หาสิ่งใหม่ ๆ ให้ตัวเอง

?3. เรียนรู้จากความล้มเหลว
พัฒนาตนต่อไปในอนาคต

?4. สังเกตคนอื่น
สื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ ๆ

?5. หมั่นตั้งคำถามกับตัวเอง
WHAT, WHY, HOW, IF
ฝึกเป็นคนใช้ความคิด

Original by well-wisher