?5 วิธี ครองใจคน?

adminothers

?5 วิธี ครองใจคน?

? 1) วิธีครองใจคนระยะยาว
มีน้ำใจ + แบ่งปันผลประโยชน์ + เทคนิคในการติดต่อ
ารที่เราจะสามารถครองใจคนในระยะยาว
?อันดับแรกที่เราต้องมีคือ ความมีน้ำใจ
?อันดับสองคือ การแบ่งปันผลประโยชน์ หรือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
พูดง่ายๆคือ คนที่จะคบกันได้ยาว ๆ คือ คนที่คอยช่วยเหลือกันและกันมาโดย
?อันดับสาม คือ เทคนิคในการติดต่อ
แบ่งได้ 5 ข้อ คือ
1.รวบรัด : ไม่พูดเยิ่นเย้อ พูดให้เป็นหัวข้อแล้วค่อยขยายความ
2.เหตุผล : มีเหตุผลในการพูด
3.ถ่อมตน : ถ่อมตนอย่างพอประมาณ
4.อารมณ์ขัน : ใช้อารมณ์ขันให้ถูกจังหวะ
5.นำประโยชน์ : ในการพูดทุกครั้งควรก่อให้เกิดประโยชน์

? 2) ให้ความสนใจกับคนอื่น
คนเรามักยินดีเล่าเรื่องงานอดิเรก และประสบการณ์ต่าง ๆ คนส่วนใหญ่ยินดีที่จะเล่า หรือพูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรกของเขา และประสบการณ์ต่าง ๆ ของเขาให้คนอื่นฟัง และชอบแสดงความคิดเห็น เราสามารถชวนคู่สนทนาคุยเรื่องงานอดิเรกของเขา และทำให้เขาเกิดความภูมิใจโดยการถามถึงความเห็นของเขาด้วย การทำแบบนี้เป็นการแสดงว่าคุณกำลังให้เกียรติในฐานะที่เขาเป็นผู้รอบรู้ วิธีนี้สามารถใช้ได้กับทุกคน ทุกอาชีพ

? 3) เปิดเผยเรื่องราวของตน
เอาชนะใจคู่แข่งโดยเปิดเผยเรื่องราวของเราอย่างสุจริต คู่แข่ง ไม่ใช่คู่แค้น
วิธีที่เราจะเอาชนะใจคู่แข่งได้ คือการที่เราเปิดเผยเรื่องราวของเราให้เขาฟังด้วยความสุจริต สิ่งหนึ่งที่จะสร้างความความมีอิทธิพลให้เกิดขึ้นกับคุณได้ คือคุณต้องทำให้ผู้อื่นตระหนักว่า คุณเห็นเขาเป็นคนสำคัญ การทักทายด้วยรอยยิ้ม การพูดแบบเป็นกันเอง

⚡️ 4) เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร
ขอความเอื้อเฟื้อในสิ่งที่เหมาะสม
คุณสามารถที่จะเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรโดยการขอความเอื้อเฟื้อในสิ่งที่เหมาะ
คนเราทุกคนมีความพร้อมในการเอื้อเฟื้อสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ กับผู้อื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน การทำแบบนี้เรากำลังทำให้ศัตรูของเรามีความรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีสิ่งที่เหนือกว่าและเป็นบุคคลสำคัญ

? 5) ให้ยืมความคิด
ปล่อยให้เขาเข้าใจว่าเป็นความคิดของเขา
วิธีที่ดีที่สุด ที่จะทำให้อีกฝ่ายยอมทำตามสิ่งที่เราต้องการ คือการปล่อยให้เขาเข้าใจว่า ความคิดนั้นเป็นความคิดของเขาเอง วิธีนี้เป็นการยกตัวตนของเขาให้สูงขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองสำคัญ ดังนั้นการที่คุณต้องการให้ผู้อื่นร่วมมือกับคุณ คุณต้องใส่แนวคิดของคุณลงไปโดยที่เขาไม่รู้ตัว

เครดิต: หนังสือ 27 วิธี ครองใจคน