😷5 คำต้องห้ามที่ไม่ควรพูด😷

adminothers

😷5 คำต้องห้ามที่ไม่ควรพูด😷

🥴1. ยาก
สมองจะบล็อคความสามารถของเราทันที

🥵2. เหนื่อย
ร่างกายจะตอบสนองด้วยการอ่อนแอลงทันที

😪3. ขี้เกียจ
ทำให้คิดที่จะเลิกทำและเกิดความไม่รับผิดชอบ

🥶4. ทำไม่ได้
เป็นการขับไล่ตัวเองจากสิ่งที่ทำ หรือปิดกั้นการเรียนรู้ของเรา

🤮5. เบื่อ
สมองจะสั่งไม่ให้เรียนรู้ต่อ และหยุดเรียนรู้สิ่งที่กำลังทำ

Original by “well-wisher”