?5 คำต้องห้ามที่ไม่ควรพูด?

adminothers

?5 คำต้องห้ามที่ไม่ควรพูด?

?1. ยาก
สมองจะบล็อคความสามารถของเราทันที

?2. เหนื่อย
ร่างกายจะตอบสนองด้วยการอ่อนแอลงทันที

?3. ขี้เกียจ
ทำให้คิดที่จะเลิกทำและเกิดความไม่รับผิดชอบ

?4. ทำไม่ได้
เป็นการขับไล่ตัวเองจากสิ่งที่ทำ หรือปิดกั้นการเรียนรู้ของเรา

?5. เบื่อ
สมองจะสั่งไม่ให้เรียนรู้ต่อ และหยุดเรียนรู้สิ่งที่กำลังทำ

Original by “well-wisher”