💡5 เทคนิคการเงิน”รอดตาย”หลังยุคโควิด-19 💡

adminothers

💡5 เทคนิคการเงิน”รอดตาย”หลังยุคโควิด-19 💡

⛓️ 1.จัดระเงียบการเงินอย่างรัดกุม
– ร่วมวางแผน ร่วมเก็บ ร่วมรับผิดชอบทั้งครอบครัว
– แบ่งเงินใช้ เงินก็บ เงินลงทุน

🦾 2.ปลุกพลังฮึด สร้างอาชีพเสริม
– ไม่พึ่งรายได้ทางเดียว
– ขายของ ความรู้ ความสามารถ

❌ 3.ไม่สร้างหนี้ ไม่ใช้เงินเกิน
– พึ่งพาตนเอง
– ไม่ฟุ่มเฟือย แช่แข็งเงินออม

🚫 4.หยุดอบายมุข
-งดบุหรี่ งดเหล้า
– งดหวย ช่วยประหยัด

🏹 5.รู้เท่าทันการเงินสมัยใหม่
– ศึกษาการใช้จ่ายเงินผ่านออนไลน์
-ใช้แอพ ใช้เทคโนโลยี ช่วยจัดการเงิน

เครดิต : สสส.