? 5 วิธีเพิ่ม EQ ให้สูงขึ้น ✴️

adminothers

? 5 วิธีเพิ่ม EQ ให้สูงขึ้น ✴️

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คือ การใช้อารมณ์ของเราให้มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต การเข้าถึงอารมณ์ของตนเองจะทำให้เรารู้วิธีจัดการกับความเครียดและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้คงที่เหมือนความฉลาดทางสติปัญญา เราสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้ตลอดชีวิต

เรามาทำความรู้จัก 5 วิธีเพิ่ม EQ ให้สูงขึ้นกันดีกว่าค่ะ

? รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง
– หาเวลาทบทวนว่าเราเป็นคนแบบไหน
– ฝึกสติให้รู้ตัวว่ารู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร

? จัดการอารมณ์ตนเอง
– มองโลกในแง่ดี มุมดี ๆ จากเหตุการณ์ต่าง ๆ
– สร้างความรู้สุขที่ดีต่อตนเอง และต่อผู้อื่น
– ฝึกผ่อนคลายความเครียด

? สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
– ทบทวนว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
– ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
– ให้กำลังใจตนเอง

? รู้เท่าทันอารมณ์คนอื่น
– เอาใจเขามาใส่ใจเรา
– อ่านอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่น
– เข้าใจ เห็นใจ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน

? รักษาสัมพันธภาพ
– สร้างอารมณ์ที่ดีต่อกัน

? สื่อสารให้เข้าใจตรงกัน เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
– ให้เกียรติกันและกัน

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
#ศูนย์ศักยวิโรฒ