? 6 ข้อคิดเรื่องเงินของชีวิตคู่ ?

adminothers

? 6 ข้อคิดเรื่องเงินของชีวิตคู่ ?

1.ไม่ควรสร้างหนี้จากการแต่งงาน ❤️
ขนาดของงานแต่งไม่ได้บอกถึงความรัก ควรจัดงานแต่งให้พอดี ไม่ก่อให้ติดหนี้สิน

2.ทำเงินสินสอดให้เติบโต ?
เงินสินสอดก็เหมือนเงินทุนเริ่มต้นของชีวิตคู่ ต้องควรจะช่วยกันวางแผนว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง

3.ตั้งเป้าหมายชีวิตคู่ร่วมกัน ?
เมื่อแต่งงานกันแล้วควรเพิ่มเป้าหมายของเราเพื่อจะได้รู้ว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนและตอนนี้ควรทำอะไร

4.แบ่งเงินเป็น 3 กอง ???
?เงินของฉัน
?เงินของเธอ
?เงินของเรา
แล้วจดรายการบัญชีในส่วนที่ฝัน
เงินของเรา เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย

5.หนี้ฉัน หนี้เธอ หนี้เรา ?️?
?หนี้ฉัน หนี้เธอ ควรคุยกันแต่แรกว่าแต่ละคนมีหนี้เท่าไหร่ และจะรับผิดชอบยังไง
?หนี้เรา เมื่อมีทรัพย์สินร่วมกันก็ต้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน โดยอาจจะลองแบ่งจากสัดส่วนรายได้

6.อย่าให้ความชอบส่วนตัวทำให้การเงินครอบครัวพัง ?
แต่งงานกัน นอกจากซื้อของส่วนตัวแล้ว ก็ต้องแชร์เป้าหมายของทั้งสองฝ่ายจากความชอบของทั้งสองคนด้วย เพราะมันจะต้องเดินไปพร้อม ๆ กัน

Original by “well-wisher”