? 6 เหตุผล ที่คนมีเงินมีความสุข ?

adminothers

? 6 เหตุผล ที่คนมีเงินมีความสุข ?

✈️1. ได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้
มีเงินเพื่อลงทุนให้กับตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพ

?️2. กล้าลงทุน
ไม่ถอดใจกับปัญหา และกล้าที่จะเสี่ยง

?3. องค์กรมีความสุข
ทุกคนพยายามหาทางออกให้กับเรื่องต่าง ๆ

?4. สุขใจ ก็จะสุขกาย
ไม่ป่วยง่าย และมักทุ่มเทเวลาให้กับการทำงาน

?5. งานมีประสิทธิภาพ
นำไปสู่การปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น

?️6. งานได้ประสิทธิผล
ส่งผลให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมาก และมีผลงานขึ้น

Original by “well-wisher”