🤩 6 เทคนิคซื้อใจคนให้ทำงาน “อยู่ทน” 🤩

adminothers

🤩 6 เทคนิคซื้อใจคนให้ทำงาน “อยู่ทน” 🤩

🥅 1. กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน
ควรบอกพวกเขาตรง ๆ ว่าอยากได้งานแบบไหน

🪙 2. จ่ายค่าตอบแทนให้สมน้ำสมเนื้อ
เพราะนี่คือแรงจูงใจในการผลิตผลงานดี ๆ

👂 3. “รับฟัง” มากกว่า “พูดให้ฟัง”
พวกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายต่อองค์กร

🪄 4. ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
แทนการตำหนิ พวกเขาจะใด้รู้ว่ทำผิดตรงไหน และควรแก้ไขอย่างไร

⌚️ 5. ยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน
ต้องกล้าปล่อยให้พวกเขาบริหารเวลาของตัวเอง

🎡 6. สร้างบรรยากาศออฟฟิศ
แบบ “Work Live Play” ออฟฟิศเก๋ ๆ จะทำให้พวกเขาอยากมาทำงานทุกวัน

Original by “well-wisher”