🏆 6 ข้อต่อไปนี้ คือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จ “ทำ” 🏆

adminothers

🏆 6 ข้อต่อไปนี้ คือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จ “ทำ” 🏆

🎖️ 1. ลงมือทำทุกวัน
ตั้งเป้าหมายของตนเองอย่างชัดเจนว่าต้องการอะไร

💡2. มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดี
ไม่ใช่ทำให้ตัวเองยุ่งตลอดเวลา แต่ไม่ได้อะไร

🎗️ 3. ลงมือทำในสิ่งที่อยู่นอกเหนือ Comfort Zone ของตนเอง

⚽ 4. ลงมือทำทันที
โดยไม่ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ๆ

👀 5. มองโลกในแง่ดี
ให้มากกว่า แง่ร้าย เพื่อสร้างพลังให้ตนเอง

🎃 6. อย่าใช้ชีวิตให้มันยุ่งยากเกินไป สบาย ๆ บ้างไม่เครียด

Original by “well-wisher”