? 6 ข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จลงมือทำทุกวัน ?

adminothers

? 6 ข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จลงมือทำทุกวัน ?

? 1. ตั้งเป้าหมาย
ของตนเองอย่างชัดเจนว่าต้องการอะไร

⛳ 2. มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดี
ไม่ใช่ทำให้ตัวเองยุ่งตลอดเวลา แต่ไม่ได้อะไร

? 3. ลงมือทำทันที
โดยไม่ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ๆ

? 4. ลงมือทำในสิ่งที่อยู่นอกเหนือ Comfort Zone ของตนเอง

? 5. มองโลกในแง่ดี
ให้มากกว่า แง่ร้าย เพื่อสร้างพลังให้ตนเอง

? 6. อย่าใช้ชีวิตให้มันยุ่งยากเกินไป
สบาย ๆ บ้าง ไม่เครียด

Original by “well-wisher”