? 6 แนวคิดเพิ่มความมั่นใจให้ชีวิตเปลี่ยนความกลัวเป็น “ความกล้า” ?

adminothers

? 6 แนวคิดเพิ่มความมั่นใจให้ชีวิตเปลี่ยนความกลัวเป็น “ความกล้า” ?

? 1. เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองบ้าง
อย่าเอนเอียงตามคนรอบข้างไปตลอด

? 2. มองให้เห็นข้อดีของตัวเรา
แล้วดึงข้อดีนั้นออกมาให้โดดเด่น

?️ 3. ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
จะได้ไม่ต้องรู้สึก “เสียดาย” ในภายหลัง

? 4. กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และเผชิญหน้ากับปัญหา
คนเราล้มได้ก็ลุกได้

? 5. เปิดใจรับฟังความเห็นจากคนอื่น
นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวเรา

? 6. อย่ากลัวความผิดพลาด เพราะมัน
คือบทเรียนที่สอนให้เราเติบโตขึ้น

Credit : goodlifeupdate