☕️ 6 วิธีแก้ง่วงอย่างไร ..ที่ไม่ต้องใช้กาแฟ ☕️

adminothers

☕️ 6 วิธีแก้ง่วงอย่างไร ..ที่ไม่ต้องใช้กาแฟ ☕️

?1. ดื่มน้ำ
ถ้าร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ ระดับออกซิเจนในร่างกายจะเพิ่มขึ้นสมองจะคิดงานได้ดี

?️2. พักสายตา
ทุก ๆ 20 นาที ให้มองไปที่ภาพไกล ๆ 20-30 วินาที ช่วยกล้ามเนื้อตาผ่อนคลาย

?3. เดิน
เดินประมาณ 20 นาที เพิ่มระดับการทำงาน ลดอาการอ่อนล้า

?4. ฟังเพลง
ช่วยให้คุณรู้สึกตื่นตัว และช่วยเพิ่มสมาธิด้วย

?5. กินของขบเคี้ยว
กินมื้อหลักให้น้อยลง ระหว่างวันกินของขบเคี้ยว เช่น ผลไม้ เป็นต้น

?6. ยืดเส้นยืดสาย
ช่วยให้ร่างกาย ไม่เหนื่อย ไม่อ่อนล้า

Original by “well-wisher”