? หมอยง เตือน 6 อาชีพเสี่ยงติด โควิด 19 ง่ายที่สุด รีบป้องกันตัวเองด่วน

adminothers

? หมอยง เตือน 6 อาชีพเสี่ยงติด โควิด 19 ง่ายที่สุด รีบป้องกันตัวเองด่วน

วันที่ 14 เมษายน 2563 ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Yong Poovorawan  ระบุแจ้งเตือนเกี่ยวกับอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 ได้ง่าย ว่า โคโรน่าไวรัส ที่ทำให้เกิดโรค โควิด 19 นั้นจะมีปริมาณมากในทางเดินหายใจของผู้ป่วยทั้งที่มีอาการ และจำนวนหนึ่งจะไม่มีอาการ จึงทำให้ในบางรายที่ป่วยไม่สามารถหาผู้สัมผัสโรคได้ ดังนั้น กลุ่มอาชีพที่ควรระวังตัวเองเป็นพิเศษ คือ กลุ่มที่มีโอกาสที่จะพบเจอคนจำนวนมาก เช่น

? 1. บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด เนื่องจากมีความใกล้ชิดผู้ป่วยโดยตรง หรือโดยอ้อม บางคนติดโรคไม่มีอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อได้ จึงต้องมีมาตรการในการป้องกันตัวเองในแต่ละระดับการสัมผัสโรค

? 2. อาชีพที่อยู่ใกล้ชิดดูแลบริการบุคคล ผู้ป่วยหรือสัมผัสผู้ป่วย และอาชีพเกี่ยวกับงานบริการ เช่น ร้านนวด ร้านตัดผม

? 3. อาชีพที่ทำงานในสถานที่ปิด ที่อากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก เช่น สถานบันเทิง สนามมวย สนามกีฬาที่เป็นที่ปิด

? 4. อาชีพที่ต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คนขับรถโดยสาร พนักงานเก็บสตางค์ คนขับแท็กซี่ พนักงานที่ต้องติดต่อกับคนจำนวนมาก หรือแม้แต่กระทั่งตำรวจที่อยู่ตามสถานที่ตั้งด่าน 

? 5. อาชีพแม่บ้านทำความสะอาด ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือคนเก็บขยะ

? 6. อาชีพที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ หรือต้องทำงานสัมผัสกับชาวต่างชาติ ที่เพิ่งจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

ศ. นพ.ยง  ระบุอีกว่า ปัจจุบันมีมาตรการให้มีการทำ social distancing เพื่อกำหนดระยะห่างสำหรับบุคคล แต่บางสายอาชีพไม่สามารถที่จะทำได้ บุคคลดังกล่าวจึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด เช่น การใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ ใช้แอลกอฮอล์ ไม่จับต้องใบหน้า ถ้ายังไม่ได้ล้างมือ โดยให้นึกเสมอว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคได้ง่าย

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan