? วิธีเก็บเงิน 6 โถ ?

adminothers

? วิธีเก็บเงิน 6 โถ ?

นำรายรับทั้งหมด มานับเป็น 100% แล้วแบ่ง 6 โถ ดังนี้

55% ?‍?
เงินดำรงชีพ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายประจำวัน
ใครจะรวมค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้านด้วยก็ได้

10% ?‍?
เงินสนองความสุข เงินเก็บสำหรับสนองกิเลส
ของตัวเองบ้างนาน ๆ ครั้ง เช่น ช้อปเสื้อสักชุด

10% ?
เงินเพื่ออนาคต เงินเก็บลืม… เอามาใช้ตอนเกษียณ หรือตกงานเท่านั้น

10% ?‍?
เงินเพื่อการศึกษา เงินนี้เก็บไว้เพื่อเรียนพิเศษ
อบรม ซื้ออหนังสือ หรือหาความรู้เพิ่มเติม

10% ?‍?
เงินรางวัลก้อนใหญ่.. เงินนี้เก็บนานหน่อย ไว้ให้รางวัลตัวเองชิ้นบิ๊ก ๆ เช่น ทัวร์ยุโรป หรือรถใหม่สักคัน

5% ?
เงินเพื่อให้ เงินนี้สำหรับให้ครอบครัว ทำบุญ
หรือซื้อของขวัญให้คนที่เรารักในโอกาสพิเศษ

Tip : เราสามารถปรับสัดส่วนงินในโถต่าง ๆ ได้
เช่น ลดเงินดำรงชีพลง นำไปเพิ่มใส่โถเพื่อการศึกษาแทนก็ได้ค่ะ

Original by “well-wisher”