อยากทำงานสำเร็จต้องมี 6 อย่างนี้

adminothers

6P เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ?

Polite : ? สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน คนหยิ่งยโสก็ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย

Peaceful : ? จงใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวแก้ปัญหาต่าง ๆ

Patient : ? อดทน อดกลั้น ต่อปัญหา เพราะการทำงานย่อมมีอุปสรรคเสมอ

Positive + : ? มองโลกในแง่ดีไม่อคติกับงานที่ทำ มองหาการพัฒนาตนเอง

Punctual : ? ตรงต่อเวลา จะได้รับความไว้วางใจและน่าเชื่อถือ

Professional : ? เป็นมืออาชีพในการทำงาน ขยันขันแข็ง ทำตนให้มีความรู้เสมอ