อยากทำงานสำเร็จต้องมี 6 อย่างนี้

adminothers

6P เพื่อความสำเร็จในการทำงาน 🤖

Polite : 😇 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน คนหยิ่งยโสก็ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย

Peaceful : 👸 จงใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวแก้ปัญหาต่าง ๆ

Patient : 🤐 อดทน อดกลั้น ต่อปัญหา เพราะการทำงานย่อมมีอุปสรรคเสมอ

Positive + : 😁 มองโลกในแง่ดีไม่อคติกับงานที่ทำ มองหาการพัฒนาตนเอง

Punctual : 🤓 ตรงต่อเวลา จะได้รับความไว้วางใจและน่าเชื่อถือ

Professional : 😄 เป็นมืออาชีพในการทำงาน ขยันขันแข็ง ทำตนให้มีความรู้เสมอ