🧍แนวทางบริหารชีวิต 6 ข้อ 🧍

adminothers

🧍แนวทางบริหารชีวิต 6 ข้อ 🧍

1 : อาชีพ การงาน 🦸
เอาเงินที่มีไปพัฒนาต่อยอดอาชีพหรืองานที่ต้องการ

2 : ร่างกาย สุขภาพ 🤸
แบ่งเวลาทำงานไปออกกำลังกายบ้าง เน้นให้แข็งแรงจากภายใน ถ้าทำได้รับรองประหยัดเงินได้เยอะพร้อมสุขภาพที่ดีกลับมา

3: อารมณ์ 🧘
ฝึกนั่งสมาธิ เจริญสติปัญญา คิดบวก ทำจิตใจให้ผ่องใส

4 : การเงิน 🧚
ต้องวางแผนแบ่งเงินออมเพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ไว้ให้ดีด้วย

5 : ครอบครัว 🤼
เกิดเป็นคนต้องรู้จักกตัญญู มีเงินเหลือก็อย่าลืมจุนเจือคนในครอบครัวบ้าง

6 : สังคมสงเคราะห์ 🤹
เอาเงินไปทำเพื่อคนอื่นบ้าง เผื่อแผ่ให้เพื่อนมนุษย์บ้าง พอช่วยได้ก็ช่วยไป

Original by “well-wisher”