? 6 สิ่งที่บ่งบอกถึง “ความเป็นผู้ใหญ่” ในตัวเรา ?

adminothers

? 6 สิ่งที่บ่งบอกถึง “ความเป็นผู้ใหญ่” ในตัวเรา ?

?1.ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน

ดื่มน้ำหวานให้น้อยลง แล้วดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้น

? 2 .รับประทานอาหารคลีน

เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงแต่งน้อย เน้นความเป็นธรรมชาติเพื่อคงคุณค่าทางอาหารเอาไว้ให้มากขึ้น

? 3.อ่านและรับข่าวสารให้มากขึ้น

เปิดใจรับฟังข่าวสารข้อมูลให้รอบด้าน เติมความรู้ให้ตัวเองอยู่เสมอ

? 4.หันมาดูแลสุขภาพ

ใส่ใจและให้เวลากับการดูแลตัวเองมากขึ้น ทั้งรูปร่าง ผิวพรรณ ร่างกาย รวมไปถึงจิตใจ

? 5.กำจัดเรื่องลบที่บั่นทอนความรู้สึก

ปล่อยวาง อย่าไปเก็บมาคิดหมกมุ่น ให้เสียสุขภาพจิต

? 6.คิดบวก มองโลกในแง่ดี

เลิกหมกมุ่นอยู่กับความคิดแง่ลบ แล้วคิดบวก เพิ่มทัศนคติบวกให้ตัวเองมากขึ้น

Original by “well-wisher”