7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง

adminothers

7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง

วิถีการใช้หลักการเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิต ที่ช่วยแก้ปัญหาส่วนบุคคลและองค์กรธุรกิจ กรอบชีวิตเรียงตามลำดับเป็นขั้นตอน

? Habit ที่ 1: Be Proactive

Proactive คือ คนที่สร้างอิสรภาพในการเลือก+รับผิดชอบต่อหน้าที่และผลลัพธ์ที่เขาต้องการ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน หรือเจอปัญหา เขาจะถามตัวเองว่า ฉันทำอะไรได้บ้าง เพื่อขยายขอบเขตแห่งทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้เขายังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หยุดพฤติกรรมเสี่ยง หรือไม่มีประสิทธิผล เลือกแทนที่ด้วยพฤติกรรมแบบ Proactive ที่สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น เช่น พี่ตูน Bodyslam จากโครงการก้าวคนละก้าว

❣️ Habit ที่ 2 : เริ่มตันด้วยจุดมุ่งหมายในใจ

ชีวิตของเราก็เหมือนพิมพ์เขียว ถ้าเรามองเห็นภาพสุดท้ายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนก่อนลงมือทำ พิมพ์เขียวที่ออกแบบก็จะกลายเป็นความจริง สิ่งสำคัญ คือ การกำหนดวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน รวมถึงสร้าง Commitment กับตัวเองที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

? Habit ที่ 3 : ทำสิ่งที่สำคัญก่อน

สิ่งที่มีค่าในชีวิตของเรา คือ เวลา หากเราสามารถจัดลำดับความสำคัญ โดยเลือกและทำสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าสิ่งที่เร่งด่วนที่สุด เมื่อ Habit ที่ 2 ชัด จะส่งผลให้การบริหารเวลาของเรามีประสิทธิผลมากขึ้น เราจะออกจากการท่องโลก social ไปเรื่อย ๆ เร็วขึ้น เริ่มวางแผนรายสัปดาห์ ตัดสิ่งที่ขโมยเวลา และยืนหยัดทำสิ่งที่สำคัญ เมื่อต้องเจอกับสถานการณีที่ต้องเลือก

? Habit ที่ 4 : Think Win/Win

นี่คือ Habit ของความใจกว้างและการ Challenge กรอบความคิดในการ caring Win ของผู้อื่นเช่นเดียวกับ win ที่เราอยากได้ความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหากใช้แนวคิด Win/win บนรากฐานความเชื่อที่ว่า สิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้มีเหลือเฟือเหมือนอากาศ และแทนที่การนึกถึงแต่ตัวเอง เราควรแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอย่างยั่งยืน

? Habit ที่ 5 : เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา

หนึ่งในการสร้างและผสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน คือ การฟังแบบ Active Listening ที่ใช้ใจฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังให้ถึงสิ่งที่คู่สนทนาไม่ได้พูดออกมา เปลี่ยนจากการถามนำ ประเมิน แนะนำ ตีความ เป็นการฟังโดยให้เกียรติ เพื่อสะท้อนความรู้สึกและคำพูดของคู่สนทนา สิ่งสำคัญ คือ อย่ากังวลว่าจะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องและจงปล่อยให้ความเงียบเข้ามาเยือนได้ เพราะนี่คือแบบฝึกหนึ่งของการฟัง

? Habit ที่ 6 : ผนึกพลังประสานความต่าง

แทนที่ทางเลือกของฉันหรือของเธอ ด้วยการให้เกียรติ รับฟัง พร้อมเปิดใจยอมรับความแตกต่าง ก่อนชวนกันไปสำรวจหาทางเลือกที่หลากหลายและตอบโจทย์ win ของเราทั้งคู่ หัวใจสำคัญของ Habit นี้จึงเป็นการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนความรู้สึกในใจ และมองสิ่งต่าง ๆ ด้วยมุมมองใหม่ เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายและสร้างสรรค์

? Habit ที่ 7 : ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ

อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นช่างตัดไม้ที่เหนื่อยล้าเพราะเลื่อยไม่คม Habit นี้ชวนเรากลับมา Caring และเติมพลังตัวเองให้ครบทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ร่างกาย ความคิด จิตใจและจิตวิญญาณ เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เรามีพลังออกไปขับเคลื่อนทั้ง6 Habits ไม่ด้อย่างมีประสิทธิผล

เครดิต : หนังสือ “7อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง”
ผู้เขียน: Stephen R. Covey(สตีเฟน อาร์ โควีย์)