7 ข้อผิดพลาดในการบริหารเวลาที่เรากำลังทำอยู่

adminothers

7 ข้อผิดพลาดในการบริหารเวลาที่เรากำลังทำอยู่

1.การทำงานหนักเกินไปและขาดสมาธิ
การพยายามทำอะไรให้มากขึ้น โดยไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเน้นไปที่อะไร นำไปสู่เรื่องวุ่นวาย ควรจัดลำดับความสำคัญ 5 อันดับแรกของคุณและหลีกเลี่ยงสิ่งเร้า ที่ทำให้เสียสมาธิได้

2.การให้ความสำคัญกับอนาคตมากเกินไป
การมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายในอนาคตมากเกินไป ทำให้คุณไม่มีสมาธิกับปัจจุบัน เกิดความกังวล “จงควบคุมสิ่งที่คุณควบคุมได้ ณ ตอนนี้”

3.การละเลยข้อจำกัดของตัวเอง
การยอมรับว่าคุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้ จะทำให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ โดยไม่ต้องกดดันตัวเองเกินไป

4.ไล่ตามความสุข
การทำกิจกรรมที่มีความสุขนั้นดี แต่ถ้ามากเกินไป อาจนำไปสู่การใข้ชีวิตที่เสพติด “ความสุขระยะสั้นไม่ได้มีผลกับชีวิตคุณแม้แต่น้อย”

5.ละเลยเวลาส่วนตัว
สิ่งสำคัญคือต้องจัดสรรเวลาให้ตัวเองท่ามกลางตารางงานที่ยุ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยหน่ายและให้สุขภาพจิตได้พักผ่อน

6 .ถูกรบกวนได้ง่าย
มนุษย์ในปัจจุบันถูกรบกวนได้ง่ายกว่าสิ่งใด พยายามฝึกสมาธิและโฟกัสสิ่งที่สำคัญของตัวเอง

7.สิ่งสำคัญนั้นต้องเรียบง่าย
ถ้ามันสำคัญต่อคุณ และอยากให้มันประสบความสำเร็จ สิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือ ‘ความเรียบง่าย’ (simple)

Original by “well-wisher”