🎋 7 สิ่งที่จะทำให้เรื่องที่หวังเป็นจริง 🎋

adminothers

🎋 7 สิ่งที่จะทำให้เรื่องที่หวังเป็นจริง 🎋

✴️ 1. คิดบวกเหนือความคิดที่จำกัด
🔶 2. มองโลกตามความเป็นจริง
🔆 3. แค่เปลี่ยนความคิด ทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การควบคุม
⏪ 4. พูดให้กำลังใจตัวเองบ่อย ๆ ทุกสิ่งที่พูดหรือเขียนมีพลัง
⚜️ 5. จงเลือกใช้ให้ฉลาด
🔼 6. รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร
🔅 7. เขียนสิ่งที่ปรารถนา และใช้ชีวิตด้วยเรื่องราวของคุณเอง

Credit : GOOD VIBES GOOD LIFE ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข