? 7 สิ่งที่จะทำให้เรื่องที่หวังเป็นจริง ?

adminothers

? 7 สิ่งที่จะทำให้เรื่องที่หวังเป็นจริง ?

✴️ 1. คิดบวกเหนือความคิดที่จำกัด
? 2. มองโลกตามความเป็นจริง
? 3. แค่เปลี่ยนความคิด ทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การควบคุม
⏪ 4. พูดให้กำลังใจตัวเองบ่อย ๆ ทุกสิ่งที่พูดหรือเขียนมีพลัง
⚜️ 5. จงเลือกใช้ให้ฉลาด
? 6. รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร
? 7. เขียนสิ่งที่ปรารถนา และใช้ชีวิตด้วยเรื่องราวของคุณเอง

Credit : GOOD VIBES GOOD LIFE ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข