✨7 กลยุทธ์การบริหารเวลาแบบมหาเศรษฐี✨

adminothers

✨7 กลยุทธ์การบริหารเวลาแบบมหาเศรษฐี✨

เคยสงสัยไหมคะว่า ทำไมบางคนทำงานหนักแต่ยังไม่ค่อยมีผลงาน แต่บางคนทำงานเร็วแต่มีผลงานมากกว่า

การทำงานเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นเหตุผลเพียงครึ่งเดียว แต่อีกครึ่งหนึ่งมาจากวิธีคิดที่ถูกต้อง

ในหนังสือ คนรวยทำงานเร็ว เขียนโดย Tokio Godo (โทคิโอะ โกะโด) ได้อธิบายไว้เป็น 7 ข้อที่คนรวยที่ทำงานเร็วแตกต่างจากคนทั่วไป

?1. คนรวยที่ทำงานเร็ว แตกต่างจากคนอื่น ตรงที่ วิธีการคว้าโอกาส
✅เพื่อเป้าหมายแล้วไม่เน้นวิธีการแต่เน้นเป้าหมาย คนทำงานเร็วมีความยืดหยุ่น
✅เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นบทเรียน เรียนรู้ว่าทำไมเราถึงล้มเหลว ส่วนคนทำงานช้าจะกลัวความล้มเหลว
✅มองระยะยาว ไม่หลงกับเรื่องตรงหน้า
✅สนใจในโอกาสที่จะเกิดขึ้น คนทำงานช้าสนใจสิทธิ์ (กลัวทำงานเยอะเกินไป)
✅คนทำงานเร็ว คิดว่าความผิดเป็นของเรา คนทำงานช้าโทษสิ่งรอบตัว
✅โฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้
✅คนทำงานเร็วจะใช้เครื่องมือเป็น ไม่ยึดติดกับเครื่องมือ ไม่เห็นเครื่องมือเป็นข้อจำกัด

?2. คนรวยที่ทำงานเร็ว แตกต่างจากคนอื่น ตรงที่ มีสมาธิ
✅คนทำงานเร็ว ทำงานอย่างมีสมาธิ คนทำงานช้าจะทำอย่างฝืนทน
✅คนทำงานเร็วรู้ว่า ช่วงเวลาไหนมีสมาธิสูงสุด และใช้เวลานั้นทำงานที่สำคัญ
✅คนทำงานเร็ว ให้ความสำคัญกับงานที่ก่อประโยชน์ ใช้กฎ 80/20 โดยใช้เวลาแก้ปัญหา 20% ที่ส่งผลกระทบ 80% คนทำงานเร็วจะหาส่วนของ 20%ให้เจอ และโฟกัสทำสิ่งนั้น
✅คนทำงานเร็ว จะคาดการณ์ล่วงหน้า มีการวางแผนล่วงหน้า ส่วนคนทำงานช้าไม่คิดอะไรมาก ทำให้สุดท้ายต้องคิดหนักเพราะปัญหามาไม่หยุดเพราะไม่มีการวางแผน
✅คนทำงานเร็ว ลองทำดูก่อนทั้งที่ไม่มีหวัง อย่างน้อยผลลัพธ์ ก็ยังมีทางเกิดขึ้นได้
✅คนทำงานเร็ว เคารพเวลาของคนอื่น และคิดเสมอว่า คนอื่นก็ยุ่งไม่ต่างจากเรา
✅คนทำงานเร็ว ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว คนทำงานช้า มักจะทำทีละงาน

?3. คนรวยที่ทำงานเร็ว แตกต่างจากคนอื่น ตรงที่ มนุษยสัมพันธ์
✅คนทำงานเร็ว คิดถึงความสำคัญของผู้อื่น
✅คนทำงานเร็วจะตั้งใจฟังและตั้งคำถาม คนที่ทำงานช้าจะพูดก่อน
✅คนทำงานเร็วจะเรียนรู้จากทุกคน เห็นทุกคนเป็น Mentor ขณะที่คนทำงานช้าจะสนใจแค่บางคน
✅คนรวยที่ทำงานเร็ว รู้ว่าเรื่องนี้ควรคุยหรือปรึกษากับใคร

?4. คนรวยที่ทำงานเร็ว แตกต่างจากคนอื่น ตรงที่ วิถีชีวิต
✅คนทำงานเร็วนอนเยอะ เวลาที่ใช้มีประสิทธิภาพสูงมาก คนทำงานช้าจะลดเวลานอนเพื่อทำงาน ทำให้สุดท้ายอ่อนเพลียและทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
✅คนทำงานเร็วตื่นเวลาเดียวกันทุกวัน คนทำงานช้าตื่นสายเวลาวันหยุด
✅คนทำงานเร็ว กินเพื่อประสิทธิภาพ คนทำงานช้ากินเพื่อสนองความอยาก
✅คนทำงานเร็วใช้เงินมากมายอย่างมีความหมาย คนทำงานช้าประหยัดแบบไร้เหตุผล
✅คนทำงานเร็วซื้อสิ่งที่ให้เวลา คนทำงานช้าซื้อสิ่งที่บั่นทอนเวลา
✅คนทำงานเร็วใช้เศษเวลาให้เป็นประโยชน์
✅คนทำงานเร็วมักมีสัมภาระน้อยเสมอ เป็นส่วนหนึ่งของทักษะการวางแผน

?5. คนรวยที่ทำงานเร็ว แตกต่างจากคนอื่น ตรงที่ นิสัยในการคิด
✅คนทำงานเร็วจะคิดด้วยมุมมองของหัวหน้า ไม่ใช่มุมมองของตัวเอง ทำให้เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริง
✅คนทำงานเร็วจะแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นออกจากกัน
✅คนทำงานเร็ว คิดโดยอาศัยข้อมูล ไม่ใช่แค่ถ่ายทอดข้อมูลที่รับมา
✅คนทำงานเร็ว จะพยายามจดจำในเวลาสั้น ๆ เพื่อถึงเวลาจะใช้ไม่ต้องมาหาข้อมูลใหม่

?6. คนรวยที่ทำงานเร็ว แตกต่างจากคนอื่น ตรงที่ วิธีการแข่งขัน
✅คนทำงานเร็ว แข่งขันด้วยวิธีของตัวเอง ดึงคนเข้ามาเล่นในเกมส์ของตนเอง ไม่เล่นในเกมส์ของคนอื่น
✅คนทำงานเร็ว ตัดสินจาก คำถามว่าจำเป็นหรือไม่ ไม่ตัดสินจากความยากหรือลำบาก
✅คนทำงานเร็ว ทำมากกว่าพูด

?7. คนรวยที่ทำงานเร็ว แตกต่างจากคนอื่น ตรงที่ ความสามารถในการทำได้ตลอดรอดฝั่ง
✅คนทำงานเร็ว หวังทำงานตลอดชีวิต ไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะใช้ชีวิตแบบไม่ต้องทำงาน เพราะเขารักงาน ทำงานเพราะใจรักในขณะที่คนอื่น หวังจะเกษียณจากงาน (แต่หยุดทำงานไม่ได้ซักที)

หนังสือ คนรวยทำงานเร็ว เขียนโดย Tokio Godo (โทคิโอะ โกะโด)