? 7 ข้อพึงระวัง ป้องกันการถูกโจรกรรมทางบัตรเครดิต

adminothers

? 7 ข้อพึงระวัง ป้องกันการถูกโจรกรรมทางบัตรเครดิต

✍️1. ต้องเซ็นชื่อหลังบัตรให้ชัดเจน
การเซ็นชื่อหลังบัตรเครดิตเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของบัตร เพราะในการซื้อสินค้าจะต้องเซ็นชื่อในสลิป ถ้าเกิดลายเซ็นไม่ตรงกันก็จะได้รับการตรวจสอบ

?2. ตั้งรหัสการใช้งานให้เดายาก

การตั้งรหัสผ่านที่ซับซ้อนช่วยให้ยากต่อการโจรกรรมบัตรเครดิต เผื่อเราทำบัตรตกหายคนอื่นมาพบเข้าแล้วนำไปกดเงินที่ตู้ ATM จะได้เดาได้ยาก และที่สำคัญรหัสผ่านต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นต้องเก็บไว้อย่างมิดชิดและเป็นความลับ พยายามอย่าให้บุคคลอื่นทราบรหัสของเราดีที่สุด

?3. ตรวจสอบจำนวนเงินก่อนเซ็นชื่อ 

เมื่อรูดบัตรเครดิตซื้อของทุกครั้ง ก่อนเซ็นชื่อต้องตรวจสอบยอดและรายการที่จ่ายไปให้ละเอียดเสียก่อน หากมีการเรียกเก็บเงินเกินจำนวนจะได้ทราบและทักท้วงได้อย่างทันท่วงที เพราะเมื่อเซ็นชื่อไปแล้วจะกลับมาแก้ไขก็ยาก คุณอาจจะต้องเสียเงินทั้งที่ไม่ควรเสีย 

?4. ให้บัตรอยู่ในสายตาเราขณะชำระเงิน 

การปล่อยให้บัตรเครดิตคลาดสายตาแค่ไม่กี่นาที ก็อาจถูกขโมยข้อมูลบัตรได้ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการถูกคัดลอกข้อมูลต่าง ๆ เช่น เลข CVC หรือ CCV แล้วแอบไปทำธุรกรรมในภายหลังโดยที่เราไม่ทราบ

?5. เก็บสลิปให้ดีจนกว่าจะชำระค่าบัตร 

เพราะเมื่อเราได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว เราต้องเอาเซลล์สลิปมาตรวจสอบเทียบกัน หากพบรายการใดไม่ถูกต้องจะได้ท้วงติงทางธนาคารอย่างทันท่วงที

?6. หากบัตรหายรีบโทรอายัดบัตรทันที

ไม่เฉพาะแค่บัตรหายหรือถูกขโมยเท่านั้น ในกรณีที่พบการเรียกตัดบัตรเครดิตในรายการที่เราไม่ได้สั่งซื้อ เราควรต้องรีบอายัดบัตรทันทีที่ทราบว่ามันหายไป 

?7. ซื้อของออนไลน์ร้านที่เชื่อถือได้เท่านั้น 

การใช้บัตรเครดิตทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกโจรกรรม ดังนั้นหากจะซื้อของออนไลน์ควรซื้อกับเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เช่น มีใบรับรองดิจิทัล หรือใช้ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต หรือเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล เป็นต้น เพื่อมั่นใจได้ว่าสามารถใช้บัตรเครดิตในการทำธุรกรรมอย่างปลอดภัย

Original by “well-wisher”