? 8 ทักษะการทำงานที่จำเป็นหลังการระบาด covid19 ?

adminothers

? 8 ทักษะการทำงานที่จำเป็นหลังการระบาด covid19 ?

COVID19 ทำให้หลายอย่างบนโลกเปลี่ยนไป ผู้คนต้องปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบ New Normal รวมทั้งต้องพัฒนาทักษะการทำงานที่ต้องก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีทักษะอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ ไปดูกัน

?‍? 1.ทักษะการปรับตัว และความยืดหยุ่น

จะช่วยให้คนทำงานสามารถทำงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นมากขึ้น สามารถพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การช่วยเหลือผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น

?‍? 2.ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี

ยุคนี้เป็นยุคของดิจิทัล หากคุณมีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยี และสามารถนำมาปรับปรุง ดัดแปลง หรือพัฒนาให้เข้ากับงาน ก็จะทำให้การทำงานเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

?‍? 3.ทักษะความคิดสร้างสรรค์

ในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน หรือทำผลงานให้มีความน่าสนใจมากขึ้น จะทำให้คุณมีโอกาสหางานทำได้ง่ายขึ้น

?️ 4.การคิด วิเคราะห์

ที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

?‍? 5.ทักษะทางดิจิทัล และการเขียนโค้ด

เป็นอีกทักษะสำคัญที่โลกในยุคปัจจุบันกำลังมีความต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกธุรกิจตอนนี้ต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น ใครที่มีทักษะในการเขียนโปรแกรม เขียนโค้ดต่าง ๆ บอกได้เลยว่า คุณจะเป็นที่ต้องการของหลาย ๆ บริษัทอย่างแน่นอน

?‍? 6.ทักษะความเป็นผู้นำ

ไม่สามารถหาได้กับทุกคน แต่คนทำงานทุกคนสามารถฝึกฝน และเรียนรู้ ที่จะพัฒนาตัวเองได้ ซึ่งทักษะนี้จะช่วยให้คุณมีความกล้าในการตัดสินใจ มีความมั่นใจในตนเอง และมีโอกาสที่จะช่วยพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี

?‍? 7.ทักษะความฉลาดทางอารมณ์

เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งคนทำงานสามารถฝึกฝน และเรียนรู้เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน

?‍? 8.ทักษะความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

ไม่มีอะไรจะดีไปกว่า การทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอ คนที่มีทักษะของความสนใจใคร่รู้ในการศึกษา และพร้อมที่จะเปิดรับข้อมูลใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : www.jobmyway.com