? 8 สิ่ง ที่คนทำงาน “ไม่ควรทำ” ?

adminothers

? 8 สิ่ง ที่คนทำงาน “ไม่ควรทำ” ?

? 1.โต้เถียงโดยไม่จำเป็น
คนที่ประสบความสำเร็จจะไม่โต้เถียงเพื่อแก้ตัว เพราะเขารู้ดีว่าตัวเองทำอะไรอยู่โดยไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาว

? 2.แต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะ
การแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่ และโอกาส ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน

? 3.ไม่มีมารยาท
หยาบคาย ไม่รู้จักการขอบคุณ ชอบบ่น หรือชอบวิจารณ์สิ่งต่าง ๆ ในเชิงลบ แม้แต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

? 4.หลอกตัวเอง/หลงตัวเอง
การอยู่กับความจริงจะทำให้เราวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้อง มองเห็นปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุด

? 5.ไม่จัดลำดับความสำคัญ
การไม่วางแผน ไม่ลำดับความสำคัญ คือสาเหตุที่ทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนด

? 6.มีทัศนคติเชิงลบ
การมองโลกในแง่ร้าย ชอบว่าร้ายผู้อื่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ

? 7.ลงโทษเพื่อน
ไม่สำนึกถึงบุญคุณ หรือความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

? 8.ทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตัวเอง
การไม่หาความรู้เพิ่มเติม ไม่พัฒนาตนเอง จะทำให้คุณไม่ก้าวหน้าในการงาน

Credit : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ thaiheatthcenter