? หลัก 8C ที่ธุรกิจต้องทำเพื่อเชื่อมโยงกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต ?

adminothers

? หลัก 8C ที่ธุรกิจต้องทำเพื่อเชื่อมโยงกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต ?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์การโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในวงกว้างและแน่นอนว่าธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที

?โดยมี หลัก 8C ที่ธุรกิจต้องทำเพื่อเชื่อมโยงกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต

?Connectivity เชื่อมต่อกับลูกค้าในทุกช่องทาง
ธุรกิจไม่จำเป็นต้อง “เลือก” ใช้สื่อใดสื่อหนึ่งเพียงอย่างเดียวในการเชื่อมต่อกับลูกค้า แต่เราสามารถเชื่อมโยงจากสื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่งได้ เพื่อสร้างประสบการณ์บนโลกออนไลน์ที่ทำให้ผู้บริโภคสนุกสนาน ตื่นเต้น และสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการเสพได้อย่างรวดเร็ว

?Conversation สนทนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์
การสนทนากับลูกค้านอกจากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วย เพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับธุรกิจจนเกิดเป็นผลดีในระยะยาว

?Compassion รับฟัง แก้ไข และช่วยเหลือ
จากสถานการณ์วิกฤตโควิด การสื่อสารจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว และสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า โดยมีหัวใจสำคัญคือ “การรับฟัง” และ “เข้าอกเข้าใจ” ความรู้สึกของผู้บริโภคก่อนที่จะสื่อสารออกไปเสมอ

?Consciousness เข้าใจความต้องการที่แท้จริง
การทำธุรกิจไม่ได้มุ่งเน้นแค่การขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เมื่อมีวิกฤตสิ่งที่ธุรกิจต้องคำนึงเสมอคือธุรกิจต้องมีส่วนร่วม มีบทบาท และสร้างคุณค่าให้กับ community ของลูกค้า เมื่อวิกฤตผ่านพ้นไป จะช่วยให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ในทางที่ดี

?Commerce ตอบโจทย์ทุกช่องทางการจับจ่าย
E-Commerce หรือช้อปปิ้งออนไลน์ เติบโตอย่างมากในยุคโควิด-19 ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ธุรกิจจะใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมทสินค้า และบริการของตัวเอง รวมถึงต้องเข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด เพราะแต่ละกลุ่มมีความต้องการหรือรูปแบบการช้อปปิ้งที่แตกต่างกัน

?Convenient สะดวกสบาย ง่ายและรวดเร็ว
ผู้บริโภคยุคใหม่ “ความสะดวกสบาย” เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ลูกค้ามองหาความรวดเร็ว ความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ดังนั้นหน้าที่ของธุรกิจคือสร้างความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด

?Concise กระชับ ตรงไปตรงมา
เมื่อพฤติกรรมของผู้ซื้อเปลี่ยนไปเป็นมาตรฐานใหม่ ธุรกิจจำเป็นต้องพัฒนาเทคนิคและวิธีการสื่อสารที่สามารถสร้างความน่าสนใจ นำเสนอคุณค่า รวมถึงตัวตนที่แตกต่าง สอดคล้องไปกับพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค

?Contactless ลดการสัมผัส
ในอนาคต Contactless จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของลูกค้ามากขึ้น ธุรกิจเองก็ต้องนำเทคโนโลยี Contactless มาปรับใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้

ที่มา : The Secret sauce