?’9 ทักษะที่จำเป็น’ ต่อการทำงานในโลกหลังยุคโควิด?

adminothers

?’9 ทักษะที่จำเป็น’ ต่อการทำงานในโลกหลังยุคโควิด?

Bernard Marr ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น เขียนบทความลงในเว็บไซต์ของนิตยสารฟอร์บส ระบุถึงทักษะที่คนทำงานควรมีในโลกยุคหลังโควิด (ซึ่งจริง ๆ เริ่มนับตั้งแต่วันนี้แล้ว) ว่าควรจะมี 9 ด้าน คือ 

?1.ต้องปรับตัวได้และมีความยืดหยุ่น 

ทั้งนี้รูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนแปลงจากเดิม การทำงานสายอาชีพเดิมตลอดชีวิตจะมีน้อยลง ดังนั้นคนทำงานต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา

?2.ต้องเข้าใจเทคโนโลยี 

วิกฤติโควิดเป็นตัวเร่งทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น และอาจต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง เอไอ, บิ๊กดาต้า หรืออินเทอร์เน็ตออฟธิงส์มาใช้งาน ดังนั้นคนทำงานไม่ว่าอยู่ตำแหน่งใดก็จำเป็นจะต้องเข้าใจและทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างคล่องแคล่ว

?3.ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะมีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง คนทำงานอาจต้องร่วมกันคิดหาสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ที่มีความต้องการในโลกยุคหลังโควิด

?4.ต้องมีทักษะใช้ข้อมูล 

ยุคอุตสาหกรรม 4.0 องค์กรที่มีข้อมูลและสามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์หรือ คาดการณ์เรื่องต่าง ๆ เช่น ความต้องการลูกค้า จะทำให้สามารถแข่งขันได้ คนทำงานจำเป็นต้องรู้จักวิธีใช้ข้อมูลและเน้นสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลในองค์กร

?5.ต้องคิดเชิงวิเคราะห์ได้ 

โลกดิจิทัลทำให้มีข้อมูลไหลเข้ามากมาย รวมถึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย คนทำงานจำเป็นต้องมีความสามารถวิเคราะห์แยกแยะ ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่อยู่โลกอินเทอร์เน็ตได้ และเลือกสิ่งที่มีประโยชน์มาใช้ในการทำงาน

?6.ต้องมีทักษะเชิงดิจิทัลและการเขียนโปรแกรม 

การทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ขององค์กรจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีที่ดี ซึ่งอาจรวมไปถึงการเขียนโปรแกรม การทำเว็บ หรือแม้แต่การทำการตลาดออนไลน์

?7.ต้องมีความเป็นผู้นำ 

องค์กรในยุคใหม่จะเป็นแนวราบมากขึ้น ไม่มีลำดับขั้นที่ซับซ้อนแบบเดิม บางครั้งคนทำงานอาจต้องทำงานคนเดียวที่บ้านหรือนอกสถานที่ หรืออาจทำงานในทีมเล็ก ๆ ดังนั้นทุกคนต้องมีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำในการตัดสินใจ รวมถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย

?8.ต้องฉลาดทางอารมณ์ 

ในสถานการณ์การทำงานที่ไม่แน่นอนในโลกที่เปลี่ยนไป คนทำงานจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ ร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงานทุกคน

?9.ต้องพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การทำงานในยุคใหม่ต้องการคนทำงานที่มีทักษะใหม่ ๆ ตลอดเวลา ซึ่งต้องพร้อมเรียนรู้วิชาใหม่ ๆ ที่อาจจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต ซึ่งการเรียนรู้ในยุคใหม่นอกจากการเรียนในห้องเรียนแบบเดิมแล้ว อาจต้องมีทักษะการเรียนออนไลน์ด้วย

ทักษะที่กล่าวมาทั้งหมดนอกจากจะมีประโยชน์ต่อทุกคนในการทำงานยุคปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อองค์กรที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคต

เครดิต Bernard Marr