?️ พร้อมหรือยัง? เที่ยวแบบไม่ทิพย์ ?️

adminothers

?️ พร้อมหรือยัง? เที่ยวแบบไม่ทิพย์ ?️

? 1.เช็กสิทธิ์ เช็กส่วนลด
· เราเที่ยวด้วยกัน
ส่วนลดที่พัก และร้านอาหาร
· สิทธิคนละครึ่ง

? 2.เตรียมไว้ก่อน
· จองวันลาไว้เลย
· เอกสารวัคซีนก็มี
· ประกันสุขภาพก็พร้อม

? 3.เลือกให้เป๊ะ
ㆍ เลือกสถานที่ไปและร้านให้ดี
คนไม่เยอะ คิวไม่แออัด

? 4.พร้อมออกลุย
ㆍ เสื้อผ้าต้องให้สุด
ㆍ จัดเพลงชิล ๆ ไว้ให้แน่น
ㆍ แคปชั่น #แฮชแท็ก คิดไว้เลย

? 5.ดูแลความสะอาด
ㆍอุปกรณ์ต้องครบ
ㆍ เลือกห้องน้ำสาธารณะที่สะอาด
ㆍ อย่าลืมล้างมือบ่อย ๆ

เครดิต ธนาคารกรุงไทย