? ระวัง ! 5 อาชญากรรม ที่มากับเทคโนโลยี ?

adminothers

? ระวัง ! 5 อาชญากรรม ที่มากับเทคโนโลยี ?

⚒️ 1. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การเอารูปภาพอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การก็อปรูปสินค้าของคนอื่นมาใช้ขายสินค้าตัวเอง

⛏️ 2. การหมิ่นประมาทออนไลน์
การโพสต์ด่าผู้อื่น การโพสต์ประจานผู้อื่น

?️ 3. ฉ้อโกงออนไลน์
การซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับของ สั่งสินค้าอีกอย่าง ได้อีกอย่าง หลอกลงทุนดิจิตอล

? 4. เครือข่ายการค้ามนุษย์และค้าประเวณีในรูปแบบต่าง ๆ
การค้าประเวณีเด็กต่ำกว่า 18 ปี บังคับฝืนใจรวมถึงการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเด็ก

?️ 5. เครือข่ายแก๊งอาชญากรในรูปแบบต่าง ๆ

  • เครือข่ายหลอกให้รัก (Romance Scam)
  • เครือข่ายปลอมอีเมลหลอกโอนเงิน (Business E-mail Compromise)
  • แก๊ง call center เป็นต้น

Credit : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์