🧒 คุณสมบัติของผู้นำ สำหรับองค์กรทำงานแบบ Agile 🦸

adminothers

🧒 คุณสมบัติของผู้นำ สำหรับองค์กรทำงานแบบ Agile 🦸

1.ใจกว้าง มองโลกในแง่ดี เปิดรับฟังความคิดต่างอย่างจริงใจ ❤️

2.เจรจาต่อรอง และบริหารความขัดแย้ง 😊

3.เป็นผู้ฟังที่ดี มีความสามารถในการเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ผู้อื่น 🙃

4.บริหารทีม มีความสามารถในการบริหารทีม 🥰

5.ทันสมัย เป็นผู้ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 🧐

6.มีความรู้ ทักษะในเรื่องของเทคโนโลยี 🖥️

ที่มา : Think People Consulting