? คุณสมบัติของผู้นำ สำหรับองค์กรทำงานแบบ Agile ?

adminothers

? คุณสมบัติของผู้นำ สำหรับองค์กรทำงานแบบ Agile ?

1.ใจกว้าง มองโลกในแง่ดี เปิดรับฟังความคิดต่างอย่างจริงใจ ❤️

2.เจรจาต่อรอง และบริหารความขัดแย้ง ?

3.เป็นผู้ฟังที่ดี มีความสามารถในการเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ผู้อื่น ?

4.บริหารทีม มีความสามารถในการบริหารทีม ?

5.ทันสมัย เป็นผู้ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ?

6.มีความรู้ ทักษะในเรื่องของเทคโนโลยี ?️

ที่มา : Think People Consulting