? งีบอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพลังสมอง ?

adminothers

? งีบอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพลังสมอง ?

? 1. เลือกเวลา
ช่วง 13.00 – 15.00 น.
เป็นเวลาที่สอดคล้องกับวงจรการนอนของนาฬิกาชีวิต การงีบหลับในช่วงนี้ จะไม่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับในตอนกลางคืน

? 2. เลือกสถานที่
เงียบสงบ มีความมืดและอุณหภูมิพอเหมาะ ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป

✨ 3. ควรหลับสั้น ๆ ไม่เกิน 30 นาที
เพราะหากงีบหลับนานเกินไปจะทำให้เข้าสู่ช่วงหลับลึก ซึ่งยิ่งทำให้เกิดอาการง่วง และอ่อนเพลียหลังจากตื่นนอน รวมถึงอาจทำให้นอนไม่หลับในเวลากลางคืนได้

Original by well-wisher