? หยุด 4 ทุกข์ -สร้าง 4 สุข ..แก่ครอบครัว (ตอนที่2) ?

adminothers

? หยุด 4 ทุกข์ -สร้าง 4 สุข ..แก่ครอบครัว (ตอนที่2) ?

“สร้าง 4 สุข”

? 1. มีเวลาร่วมกัน
การมีเวลาให้กัน และมีกิจกรรมร่วมกันอย่างเพียงพอ จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้

? 2. ห่วงใยสุขภาพ
นอกจากจะดูแลหัวใจของทุกคนในบ้านแล้ว การดูแลสุขภาพกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน

? 3. สื่อสารดี
การพูดจาดี ๆ ต่อกันจะทำให้เกิดความรักความเข้าใจอันดีภายในครอบครัวได้

? 4. แบ่งปันใส่ใจ
การแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา กำลังกาย กำลังใจ และใส่ใจกันและกัน เป็นสิ่งที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกมีคุณค่า

ที่มา : คู่มือเครื่อข่ายครอบครัวสร้างสุข