? นอนน้อย แต่นอนนะ …อันตรายกว่าที่คิด?

adminothers

? นอนน้อย แต่นอนนะ …อันตรายกว่าที่คิด?

การนอนหลับที่ดีควรอยู่ที่ 6-8 ชั่วโมง/วัน เพราะในขณะนอนหลับร่างกายจะพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ที่สำคัญ หากนอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงสะสมไปเรื่อย ๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ รวมถึงเกิดโรคเหล่านี้ตามมาได้

❗กระทบต่อกระบวนการคิด
ทำให้ความตื่นตัว การใช้เหตุผลและสมาธิลดลง ไม่สามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

❗ความต้องการทางเพศลดลง
ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนลดลง ซึ่งส่งผลให้แรงขับทางเพศลดลงไปด้วย

❗ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ ทำให้ตัดสินใจโต้ตอบได้ไม่ดี

❗ขี้ลืม
สมองจะพักเซลล์ประสาทและจัดการพื้นที่ความคิดให้พร้อมเปิดรับข้อมูลตอนนอนหลับ หากนอนน้อยอาจส่งผลต่อความจำ ทำให้ลืมสิ่งที่ได้รับรู้ในแต่ละวันได้

❗เสี่ยงเกิดประสาทหลอน
โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคลมหลับ หรือโรคลูปัส

❗นำไปสู่ปัญหาสุขภาพ
เช่น โรคหัวใจวาย โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน

❗ก่อให้เกิดอาการซึมเศร้า
ภาวะนอนไม่หลับ เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้เป็นอันดับแรกของโรคซึมเศร้า

❗ผิวเสีย
ร่างกายหลั่งคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดออกมาย่อยสลายคอลลาเจนและโปรตีนที่ช่วยให้ผิวเรียบตึง

❗น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเลปติน (Leptin) ที่ช่วยให้รู้สึกอิ่มอยู่ในระดับต่ำและมีสารเกรลิน (Ghrelin) ที่กระตุ้นให้หิวอยู่ในระดับมากการนอนน้อยยังกระตุ้นให้รู้สึกหิวอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูง

❗ทำให้ประสบอุบัติเหตุ
จากการง่วงซึม ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นช้าลง

Credit : ChevronEnjoyScience I|