วิธีป้องกันไม่ให้โดนหลอกขายประกัน

adminothers

ทำอย่างไร ไม่ให้ถูกหลอกซื้อประกัน?

ช่วงนี้มีข่าวคนบ่นเรื่องถูกสถาบันการเงินขายประกันชีวิตพ่วงมาในการฝากเงิน  โดยใช้คำพูดจูงใจทำนองว่า  เป็นเงินฝากแบบให้ดอกเบี้ยสูง  สุดท้ายกลายเป็นว่า ถูกหลอกให้ซื้อประกันชีวิต  โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องศัพท์ทางการเงิน และไม่ชอบอ่านเงื่อนไขอะไรมากมาย เขาให้เซ็นอะไรตรงไหน ก็เซ็น เพราะไว้เนื้อเชื่อใจ  เราสามารถเตือนคนรอบข้าง พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ไม่ให้หลงเข้าใจผิดได้ด้วยการ ตรวจสอบ 4 ข้อ ต่อไปนี้ค่ะ

⚀ ข้อ 1 การฝากเงินในสมัยนี้ จะดอกเบี้ยสูงแค่ไหน ก็ไม่น่าจะเกิน 3% ต่อปี
หากพบว่ามีใครมาเสนอเงินฝากที่ได้ดอกเบี้ยสูง  ได้ดอกเบี้ยคืนปีที่เท่านั้นเท่านี้ ในอัตรา 5%  หรือบางทีก็ 10%  จนบางทีเราอาจคิดว่าเป็นการฝากประจำชนิดพิเศษจริง ๆ  แต่ถ้าเรามีความรู้ว่า สมัยนี้ดอกเบี้ยไม่น่าจะเกิน 3% หรือสูงกว่านิดเดียว  เป็นมาตรฐาน เพราะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มต่ำลง  หากมีใครมาเสนอดอกเบี้ยให้สูงเกินค่ามาตรฐานในปัจจุบันไปมาก ๆ ให้สงสัยไว้ก่อนว่า มันไม่น่าจะใช่เงินฝากปกติแน่ ๆ  ตัวเลขที่เรียกว่าดอกเบี้ยนั้น จริง ๆ แล้วอาจเป็นเงินคืน รายปี ตามเงื่อนไข  ดังนั้นจงจำไว้ว่า ถ้าได้ดอกเบี้ยสูงเกินจริง นั่นไม่ใช่การฝากเงินแบบธรรมดาแล้วค่ะ

⚁ ข้อ 2 การฝากเงินปกติ ไม่ควรมีเงื่อนไขยาวนานเกินกว่า 5 ปี หรือ 60 เดือน
ซึ่งจะอยู่ในประเภทของการฝากประจำ  หากมีใครมานำเสนอว่า เราต้องฝากเงินไว้เกินกว่า 5 ปี หรือต้องรอไปอีกหลายปีถึงจะถอนเงินได้ นั่นให้สงสัยไว้เลยว่า ไม่ใช่การฝากเงินปกติ อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการซื้อประกันชีวิตก็ได้ค่ะ

⚂ ข้อ 3 เป็นการฝากเงินพร้อมกับการคุ้มครองชีวิตทุกกรณี  
โดยปกติ การเปิดบัญชีเงินฝากจริง ๆ จะไม่มีการพ่วงความคุ้มครองชีวิตใด ๆ เข้าไปด้วย  ยกเว้นบางแบบอาจมีพ่วงประกันอุบัติเหตุ  แต่ทั้งสองอย่างจะแยกกันโดยสิ้นเชิง ไม่มีภาระผูกพันกันแต่อย่างใด  หากมีการเสนอแบบประกันชีวิตพ่วงมาด้วยในข้อตกลงหรือในสัญญาฉบับเดียวกัน ให้สงสัยไว้ก่อนว่า ไม่ใช่การเปิดบัญชีเงิน แต่เป็นการทำประกันชีวิตค่ะ

⚃ ข้อ 4  มีคำลงท้ายว่า ผู้เอาประกัน ในเอกสารเปิดบัญชี
ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำธุรกรรม พนักงานจะต้องให้เราเซ็นเอกสาร ต้องดูให้ดีว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรกันแน่ ถ้าเป็นเอกสารการเปิดบัญชีเงินฝาก จะมีตัวหนังสือมี่หัวกระดาษว่า เอกสารหรือแบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก  แต่ถ้ามีคำว่า ใบคำขอเอาประกันชีวิต นั่นแปลว่า เราไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากแต่เป็นการซื้อประกันชีวิตแทน หากมองข้างบนไม่เห็นหรือไม่ได้สังเกตที่หัวกระดาษ อีกจุดกนึ่งที่ต้องดูคือ ตรงจุดที่ให้เซ็นชื่อ  ต้องไม่ใช้คำว่า ผู้เอาประกัน  หรือมีคำว่าประกันอยู่ ก็อย่าเพิ่งไปเซ็น ต้องถามให้เข้าใจและได้รับคำยืนยันจากบุคคลที่สามด้วยก็จะยิ่งดี  แต่ถ้าไปเจอพวกทำงานเป็นทีม สมรู้ร่วมคิด ก็อาจไม่ได้รับรู้ความเป็นจริงจากบุคคลที่สามก็ได้ค่ะ

 

ทั้ง 4 ข้อ เป็นจุดที่เราสามารถจำไปใช้ในการตรวจสอบว่า เราหรือพ่อแม่ พี่น้อง ญาติผู้ใหญ่ ถูกหลอกขายประกันในรูปเงินฝากหรือไม่  แต่ถ้าหากเราไม่รู้จริงและได้หลงเซ็นชื่อไปแล้ว หรือถูกหลอกให้ซื้อประกันชีวิตไปแล้ว เราสามารถที่จะยกเลิกประกันที่เราเพิ่งทำไปได้ หลังจากได้รับกรมธรรม์ไม่เกิน 15 วัน  วิธีคือเมื่อได้รับกรมธรรม์ จะมีเอกสารให้เซ็นเพื่อรับกรมธรรม์  เราก็ไม่ต้องเซ็นเอกสารนั้น  เพื่อเป็นการไม่ยอมรับ และขอยกเลิกกรมธรรม์  แต่ถึงแม้ว่าจะยกเลิกได้ เราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกกรมธรรม์ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท ทางที่ดีที่สุดคือ อย่าได้ไปเซ็นตั้งแต่ทีแรก  และหากเราถูกหลอกขายประกัน ก็สามารถร้องเรียนไปที่ สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ หรือที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินก็ได้อีกช่องทางหนึ่ง