?‍♀ โมเดล “MAGIC” ของดิสนีย์แลนด์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ?‍♀

adminothers

?‍♀ โมเดล “MAGIC” ของดิสนีย์แลนด์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ?‍♀

แคสต์ หรือ พนักงานแต่ละคนของดิสนีย์แลนด์ จะได้ถูกคาดหวังให้สามารถทำหน้าที่ได้ตามขั้นตอนการพัฒนาในแต่ละขั้น ทั้งนี้แคสต์แต่ละคนจะมีชื่อเรียกตามตัวอักษรตัวแรกของแต่ละขั้น เช่น “แคสต์ M”

? 1. #Make up (แต่งหน้า)
ขั้นตอนแต่งหน้าเตรียมตัวก่อนขึ้นแสดงบนเวที แคสต์เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ ๆ จะอยู่ในขั้นแรกนี้

? 2. #Action! (เริ่มแสดง)
เมื่อเข้าทำงานได้ประมาณ 2 เดือน ก็จะเริ่มเปิดฉากแสดง แต่ยังถือเป็นนักแสดงที่อ่อนประสบการณ์อยู่

? 3. #Growing up (เติบโต)
เมื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเวทีมาก ๆ เข้าก็จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ถือเป็นขั้นตอนการขัดเกลาทักษะการแสดง

? 4. #Instruction (สอนหรือแนะนำ)
เมื่อฝีมือการแสดงเริ่มก้าวหน้าและแสดงบทบาทของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ก็ต้องทำหน้าที่เทรนเนอร์และถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนอื่น

? 5. #Captain (ควบคุมทีม)
ขั้นตอนสุดท้ายคือการเป็น ตัวละครเอก ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน

เครดิต : หนังสือ “Disneyland ทำอะไร ทำไมใคร ๆ ก็หลงรัก”