🙆 หนทางโอบกอดความรู้สึกของตัวเอง ในวันที่อะไรก็ไม่เป็นดังใจหวัง! 🙆

adminothers

🙆 หนทางโอบกอดความรู้สึกของตัวเอง ในวันที่อะไรก็ไม่เป็นดังใจหวัง! 🙆

🔦1. เลิกกลัวและกังขา
เพราะมันจะกลายเป็นความรู้สึกไม่มั่นใจ

🏮2. เชื่อมั่นว่าตัวเรามีค่า
ควรที่จะได้รับสิ่งนั้น

🕯️3. หล่อเลี้ยงสมองด้วยความคิด
เสริมพลังแทนความคิดเชิงลบ

🪆4. รักตัวเอง
โอบรับตัวตนที่แท้จริงของเราเอง

🧤5. ทำให้ดีที่สุด
แล้วจะหลีกเลี่ยงการตัดสินตัวเอง และความเสียใจได้

Credit : MANIFEST