? หนทางโอบกอดความรู้สึกของตัวเอง ในวันที่อะไรก็ไม่เป็นดังใจหวัง! ?

adminothers

? หนทางโอบกอดความรู้สึกของตัวเอง ในวันที่อะไรก็ไม่เป็นดังใจหวัง! ?

?1. เลิกกลัวและกังขา
เพราะมันจะกลายเป็นความรู้สึกไม่มั่นใจ

?2. เชื่อมั่นว่าตัวเรามีค่า
ควรที่จะได้รับสิ่งนั้น

?️3. หล่อเลี้ยงสมองด้วยความคิด
เสริมพลังแทนความคิดเชิงลบ

?4. รักตัวเอง
โอบรับตัวตนที่แท้จริงของเราเอง

?5. ทำให้ดีที่สุด
แล้วจะหลีกเลี่ยงการตัดสินตัวเอง และความเสียใจได้

Credit : MANIFEST