? ปรัชญาแห่ง FISH! พิชิตความสุขในการทำงาน ?

adminothers

ปรัชญาแห่ง Fish ที่ “well-wisher” ได้เข้าไปอ่านจากหนังสือของ STEPHEN C. LUNDIN ให้ข้อคิดที่ดีในการสร้างความสุขให้ตัวเองในการทำงาน เลยอยากนำมาส่งต่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านค่ะ โดยปรัชญาปลา (FISH! PHILOSOPHY) มีทั้งหมด 4 ประเด็น คือ

1.ATTITUDE ? (ทัศนคติ)

การมีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงาน เพื่อสร้างความสุขในทุกวันที่มาทำงาน

2.PLAY ? (เล่น)

เล่นอย่างจริงจังกับทุก ๆ สิ่งที่ทำ เช่น ใส่ความสนุกพร้อมความทุ่มเทเพื่อสร้างความสุขใจกับการทำงานให้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ

3.MAKE THEIR DAY ? (ทำทุกวันให้มีความหมาย)

รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเราและองค์กร มองเห็นคุณค่าและความหมายในการทำงาน เพราะในแต่ละวันอาจจะมีเรื่องราวดี ๆ ที่น่าจดจำซ่อนอยู่เสมอ

4.BE PRESENT ? (อยู่กับปัจจุบัน)

เมื่อทำงาน มีสมาธิอยู่กับงานที่ทำ เมื่อพูดคุย มีสมาธิอยู่กับสิ่งที่พูดคุยและตั้งใจฟัง หรือมี “สติ” กับสิ่งที่ทำอยู่ในขณะนั้นนั่นเอง

Credit : STEPHEN C. LUNDIN